Informacje i ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o.  informuje, że od dnia 29.06.2018 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków      na terenie Gminy Krzyżanowice, zatwierdzone decyzją organu regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
nr GL.RET.070.7.179.2018.EK z dnia 16 maja 2018 r.

Zatwierdzona taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od momentu jej wejścia w życie, tj. od dnia 29.06.2018r.

NOWA TARYFA ZA WODĘ 2018

 

google logo