Oferta

foto

Spółka poza swoją podstawową działalnością, jaką jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę, świadczy usługi w zakresie wynajmu koparko-ładowarki z obsługą operatorską oraz zewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

google logo